Yksityisyyden suoja

1. Rekisterinpitäjä


Yritys: RAFF Oy
Osoite: Töölönkatu 22 B 22, FI-00100 Helsinki
Y-tunnus: 057 6825-4


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö


Ritva Falla
Töölönkatu 2 B 22, FI-00100 Helsinki
+358 40 556 8671
ritva.falla@rfgroup.fi


3. Rekisterin nimi


RAFF Oy- verkkokaupan asiakasrekisteri 


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella RAFF Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, kuten verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitoon, asiakkaiden tilausten arkistointiin ja käsittelyyn, sekä kadonneiden pakettien seurantaan. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palvelun kehittämistarkoituksiin ja tarjousten sekä etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin.


5. Säännönmukaiset tietolähteet ja rekisterin tietosisältö


Henkilötietoja kerätään ja käsitellään RAFF Oy:n toimesta asiakkaista, jotka tilaavat verkkokaupasta ja rekisteröityvät verkkokauppaan. 


Rekisteröitäviä tietoja ovat etu- ja sukunimet, osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot käsitellyistä tilauksista, tilausten postin seurantatiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sähköpostiin sekä matkapuhelimeen.


6. Tietojen siirto kolmansille osapuolille


RAFF Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja RAFF Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille ja yrityksille asiakastilauksen toimittamista varten. Maksutapahtumat välittyvät suomalaiselle Vismapay maksunvälittäjälle ja osoite- ja yhteystiedot välittyvät kuljetuspalvelun tarjoajalle Postille.


Nämä kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa, eivätkä saa luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto. 


7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


RAFF Oy ei siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain RAFF Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä. 


Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää RAFF Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. 


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


11. Tietojen säilyttäminen ja niiden korjaaminen


Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toimimaan tämän selosteen mukaisesti. Osa tiedoista joudutaan kirjanpitovelvollisuuden johdosta säilyttämään lain vaatiman ajan.


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.